LibreOffice

Svobodný a bezplatný kancelářský balík obsahující aplikace, se kterými zvládnete nejen běžnou kancelářskou agendu. Hlavními programy jsou textový procesor Writer, tabulkový kalkulátor Calc a tvůrce prezentací Impress. Ale to není vše, co balík aplikací nabízí.

Writer lze označit za alternativu programu Word z Microsoft Office, Calc zase můžete použít místo Excelu. Nejedná se o náhrady nebo „MS Office zadarmo“. Kancelářský balík LibreOffice vznikl nezávisle na MS Office a je jeho přirozenou konkurencí. I když to může vypadat, že všichni používají MS Office a že je to jediný použitelný kancelářský balík, není tomu tak.

[box type=“info“]Samozřejmě lze při srovnání vlastností jednotlivých balíků dojít k závěru, že jeden nebo druhý je lepší, protože záleží na tom, co poměřujete. Skutečností ale zůstává, že LibreOffice – založený na úspěchu OpenOffice.org – úspěšně pokrývá potřeby desítek miliónů uživatelů na celé světě a je bezesporu veleúspěšným a životaschopným softwarovým projektem.[/box]

Writer, textový procesor

Komfortní textový procesor, který dokáže vytvářet složité dokumenty, byla v něm vytvořena kniha LibreOffice Writer vydaná v roce 2014. Je založen na používání stylů pro znaky, odstavce, stránky, díky čemuž lze udržet jednotný vzhled všech stránek i rozsáhlého dokumentu. Nabízí uživateli nástroje pro podporu a kontrolu psaného textu (automatické opravy, slovníky překlepů) a správu revizí, které jsou ideální pro práci více lidí (dokáží zachytit rozdíly mezi verzemi dokumentu a schválit je, či odmítnout).

Do dokumentu lze vkládat obrázky, tabulky nebo grafy. Ve spolupráci s dalšími komponentami lze pracovat s tzv. hromadnou korespondencí, což je nepřesné označení pro hromadné vytvoření např. obálek, dopisů nebo štítků na základě databáze zdrojových dat a předlohy dokumentu.

Soubory lze načítat a ukládat ve formátu doc, docx, rtf, přirozeným formátem je odt. Výstupem pro tisk je pak dokument typu pdf.

Calc, tabulkový kalkulátor

V Calcu se vytvářejí tabulky, výpočty, grafy. Funkce použitelné pro výpočty v buňkách pokrývají všechny běžné (součty, průměry, podmíněné výpočty) i pokročilé požadavky (matice, statistické funkce). Výsledky lze formátovat do různých typů (čísla, měny, řetězce atp.), podle podmínek (např. zobrazit hodnoty menší než hraniční hodnota), filtrovat, řadit, vytvářet z nich mezisoučty a seskupovat je.

Složitější situace dokáže vyřešit kontingenční tabulka, při hledání řešení lze využít detektiva a různé další vizuální pomocníky. Pro zobrazení komplikovaných výsledků lze použít některý z velkého množství dostupných grafů.

Sešit s daty lze použít jako základ pro vytváření databázových sestav nebo již zmíněné hromadné korespondence. Do programu lze načíst soubory xls, xlsx, csv, tsv a mnoho dalších, všechny lze také ukládat, navíc včetně formátu pdf.

Impress, prezentační program

Slouží k vytváření a spouštění prezentací, tedy série snímků (slajdů). Každý snímek se vytváří na základě předlohy (tu si lze upravit) a s využitím rozložení prvků (rozložení je několik desítek a jsou daná). Snímek má hlavičku, tělo a patičku, mezi snímky i mezi jednotlivými prvky jednoho snímku lze použít přechodové efekty. Kromě běžných obrázků lze vkládat různé symboly a pomocné kresby (viz dále editor Draw). K dispozici jsou předlohy a šablony pro různé typy prezentací (vlastní lze samozřejmě vytvářet).

Program dokáže načítat a ukládat soubory ppt, pps, pptx, ppsx, hlavním formátem je odp, exportním formátem pak opět pdf. Pro prezentování lze využít podporu dvou ploch – plátna a displeje, přičemž na displeji se v prezentačním režimu zobrazuje náhled příštího snímku, aby lektor neztratil orientaci.

Draw, vektorový editor

Tuto komponentu lze spustit samostatně, ale využívá se také ve Writeru a Calcu (panel Kresba a další). V samostatném režimu se zobrazí „plátno“, na které se pomocí myši umisťují geometrické objekty, u nichž lze měnit parametry – barvy, typy a sílu čar apod. Lze tak vytvářet nákresy, diagramy, schémata nebo ilustrační kresby. Objekty lze vkládat do mřížky (tedy přesně pozicovat pomocí pravítek a vodítek) a ve více vrstvách (tedy pracovat s perspektivou). I když je editor v podstatě jednoduchý, právě uvedené vlastnosti z něj činí široce použitelný nástroj.

Aplikace používá vlastní formát odg, dokáže načítat a ukládat formát svg, ukládat v bitmapových fomátech (např. png) a samozřejmě v pdf.

Base, Math a další vlastnosti

Balík obsahuje ještě editor matematických a chemických vzorců Math, v němž je vytváření vzorců poměrně snadné a přehledné. Base je aplikace, která pracuje s lokálními databázemi a je možné v ní vytvořit jednoduché aplikace (např. skladové hospodářství) a datové sestavy.

K dalším důležitým vlastnostem balíku patří možnost rozšiřovat jeho funkce prostřednictvím doplňků (pluginů), podpora mnoha jazyků (nejen překlad prostředí, ale také překlepové slovníky), nabídka moderních šablon dokumentů, propracovaný makrojazyk, rozsáhlé možnosti při načítání a ukládání dokumentů a s tím související běh bez grafického rozhraní (lze tak na serveru vytvořit automatický konvertor dokumentů).

 

Další zdroje informací