Wekan

Nástroj pro projektové řízení a organizování agendy založené na principu kanban board – přesouvání karet mezi sloupci.

Nejprve si vytvořte sloupce, např. V přípravě, Objednáno, V řešení, Dokončeno a do nich začněte vkládat úkoly – karty. Každá karta má název, popis, přidělené členy týmu, štítek, může mít i data začátku a konce. Princip řízení aktivit spočívá v přesouvání úkolů mezi jednotlivými sloupci. Každý úkol lze odděleně komentovat, zároveň je ale k dispozici společná historie aktivit, takže rychle vidíte, co se kde děje.

V rámci každé karty lze vytvořit seznamy mikroúkolů, checklisty, které lze „odškrtávat“, jakmile jsou splněny. Pomocí štítků lze odlišovat typy požadavků, např. hlášení chyb od návrhu na novou funkci či vlastnost. Obecně řečeno záleží na tom, k jakému účelu aplikaci použijete. Typicky může jít o vývoj softwaru nebo webových stránek, ale klidně také stavbu domu nebo přípravu společenské nebo rodinné akce.

Wekan: Nástěnka se sloupci a detailem úkolu
Wekan: Nástěnka se sloupci a detailem úkolu

 

Další čtení